Vi bokar ett möte med dig för att se hur vi kan hjälpa till

Antingen behöver vi börja med en kort förstudie för att se om färdiga lösningar finns, göra en skiss och uppskatta hur lång tid det kommer att ta. Eller så får du en tidplan och kostnadsuppskattning redan dagen efter

Vi skriver ett avtal tillsammans

Vi börjar arbeta och håller gärna nära kontakt för att undvika onödiga missförstånd. Första målet är att så fort som möjligt få en fungerande prototyp som vi kan resonera kring